Öljysäiliöiden käytöstä poistot

Tarjoamme avaimet käteen -palveluna maanalaisten öljysäiliöiden kaivu- ja purkutyöt.

Yhteistyökumppaniemme kanssa toteutamme myös säiliöiden asennus-, vaihto-, tyhjennys-, puhdistus- ja tarkastustyöt. Kaivutyöt suoritamme pienillä  kumitela kaivinkoneilla. Kuljetukset teemme vaihtolavalaitteella varustetulla nosturiautolla.

Yleensä tarve poistaa öljysäiliö johtuu sen huonosta kunnosta tai lämmitysjärjestelmän vaihdosta esim. öljystä maalämpöön. Molemmissa tapauksissa vanha öljysäiliö on poistettava maaperästä. Joissakin tapauksissa säiliön voi myös täyttää hiekalla ja jättää paikoilleen. Kaikissa em. tapauksissa säiliö on puhdistettava tarkastusliikkeen toimesta. Ohjeet kannattaa tarkastaa kaupungin tai kunnan ympäristöviranomaisilta.

Kuntien ympäristönsuojelumääräyksissä velvoitetaan kiinteistön omistajaa tai haltijaa huolehtimaan siitä, että kiinteistöllä sijaitsevat maanalaiset öljysäiliöt täyttöputkineen poistettaan kiinteistöltä asianmukaiseen käsittelyyn tai hyötykäyttöön, kun niitä ei enää käytetä. Ennen säilöin poistamista se tulee tyhjentää öljystä ja öljypitoisesta lietteestä sekä puhdistaa sisäpuolelta. Säiliön puhdistuksen voi tehdä vain Turvatekniikan keskuksen hyväksymä toiminnanharjoittaja. Auktorisoidulta liikkeeltä saat asennustyöstä kirjallisen todistuksen. Säiliön poiston yhteydessä tarkastetaan myös mahdolliset vuodot maaperään. Säiliö poistetaan maasta putkistoineen. Säilön jättämiseen maahan tulee olla eritäin painavat perusteet. Kiinteistön haltijan tai omistajan vaihtuessa säilöstä on annettava tieto uudelle haltijalle.

Ikääntyvät ja vialliset öljysäilöt sekä öljyn huolimaton käsittely ovat osoittautuneet merkittäviksi riskitekijöiksi maaperälle ja pohjavedelle. Öljyvahingon vaikutukset voivat olla hyvin laajamittaiset. Maaperän pilaantumisesta aiheutuu lähes aina huomattavia maansiirtotöitä ja puhdistuskustannuksia. Säiliöiden sijoittamista, kunnossapitoa ja poistamista ohjaavat kauppa- ja teollisuusministeriön päätös maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista ja jätelaki.

Asianmukaisesti hoidettu öljysäiliön käytöstä poistaminen on mm. kiinteistön myynnin yhteydessä kiinteistön hoidosta kertovaa arvokasta aineistoa.

Säiliön käytöstä poistamisen toimintaohje

  • Puhdistuta öljysäiliö asianmukaisesti ja tarkastuta säilön kuntoa mahdollisten vuotojen varalta.
  • Selvitä oman kaupunkisi/kuntasi ympäristökeskuksen ohjeet voiko puhdistetun öljysäiliön jättää maahan ja täyttää hiekalla vai pitääkö säiliö ja putkistot kaivaa maasta ylös.
  • Toimita ympäristöviranomaiselle ja  paloviranomaiselle valtuutetun tarkastajan todistus poistettavan säiliön kunnosta. Yleensä ilmoitukset viranomaisille tehdään puhdistusliikkeen toimesta mutta asia kannattaa kuitenkin varmistaa työtä tilattaessa.
  • Varaa ympäristöviranomaiselle mahdollisuus tarkastaa maaperän tila säiliön noston yhteydessä.
  • Tarkastuksesta tehty pöytäkirja tulee aina säilyttää
  • Muistathan hyödyntää kotitalousvähennyksen!

Linkkejä:

Tästä voit ladata .doc tiedoston: HAKEMUS KÄYTÖSTÄ POISTETUN KEMIKAALI- SÄILIÖN JÄTTÄMISEKSI MAAPERÄÄN

Yhteydenottopyyntö